Mzdy a personalistika
od 265 Kč měsíčně
za jednoho zaměstnance

To máte přihlašování, odhlašování, mzdy,
mzdové listy, dovolenky, benefity,...To vše
si s radostí vezmeme na triko
s logem UOL.

Chcete mít o starost míň?

Ano, pošlete mi nabídku
robotwithmoney

Naše služby mzdového účetnictví

Co je součástí našich služeb v oblasti mezd?

list

Komunikace se zaměstnanci, personální a mzdové poradenství

Poskytneme vám vzorové smlouvy a zajistíme jejich revizi pro soulad s aktuální legislativou. Poradíme vám, jak zvolit nejvhodnější formu zaměstnání nebo jakým způsobem jej ukončit.
list

Elektronické
výplatnice

Nemusíte obíhat zaměstnance, abyste dostáli zákonným požadavkům. Výplatnice vašim zaměstnancům zašleme emailem.
list

Mzdová agenda

Mzdová agenda se vším všudy, včetně zpracování přiznání, přípravy přehledů pro SSZ a ZP, EVLDP a ročního vyúčtování daně za zaměstnance. Mzdy zpracováváme do 2 dnů od zadání.
list

Pravidelné platby

Pravidelné platby odvodů a pojištění. Příkazy vám nahrajeme do vaší banky a vy je pouze schválíte. Nikdy tak už na důležitou platbu nezapomenete.
list

Zákonem předepsané úkony

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech a další zákonně předepsané úkony, které Vám jinak zabírají spoustu času.
list

Administrativa

Administrativa typu vystavování potvrzení pro sociální dávky , či pro banky, vyřizování slev, benefitů apod.

Víte, že s námi
máte daňaře
zdarma?

Na daňové poradenství si nemusíte platit
speciálního člověka
. Jako naši klienti jen
zvednete telefon a poradíte se s našimi
poradci. Úplně zdarma.

manmoneyhero
3500
spokojených klientů
100
účetních

jsme zastupitelní při nemoci
i dovolené

0,-
Kč vás s námi stojí
daňový poradce
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Název souboru cookie Aktivní
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.
Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • výmaz a/nebo přenositelnost,
  • právu vznést námitku proti zpracování,
to vše na e-mail provozovatele gdpr@uol.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je společnost UOL a.s., IČ: 24753157, se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16585.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Uložit nastavení
Nastavení souborů cookie