Jeden systém
vládne všem…

…vašim dokladům! Máte v něm dokonalý
přehled a můžete nám nakukovat pod ruce.
Nemusíte nic instalovat do počítače,
připojíte se klidně i z mobilu. Nebo tabletu.
Nebo chytré ledničky. (To jsme nezkoušeli.)

A porozumí mu i laik.

Chcete si to zkusit?
Vyzkoušet demo verzi
onlinehp

Proč se vám vyplatí mít účetnictví online?

list

Vidíte nám pod ruce.

Máte přehled o každém dokladu.
list

Vaše data jsou v bezpečí.

Neleží u někoho v počítači.
list

Nedostane se k nim
každý ve firmě.

Jen ten, kdo vám spravuje účetnictví.
list

Snadno ho napojíte
na systémy,

Které už používáte.

Náš systém už používá 3500 klientů.
Zmínili jsme, že splňuje nejpřísnější bezpečnostní podmínky?

Nakoukněte

Podívejte se, jak přehledné
může být i vaše účetnictví.

Pro přihlášení použijte
jméno demo a heslo Demo1234.

tablet
imac

Rozhraní pro
UOL Účetnictví

Naše UOL Účetnictví lze používat na:

 • mobilním telefonu
 • tabletu
 • desktopu
3500
spokojených klientů
100
účetních

jsme zastupitelní při nemoci
i dovolené

0,-
Kč vás s námi stojí
daňový poradce
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Název souboru cookie Aktivní
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
 • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
 • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
 • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
 • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
 • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.
Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
 • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
 • výmaz a/nebo přenositelnost,
 • právu vznést námitku proti zpracování,
to vše na e-mail provozovatele gdpr@uol.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je společnost UOL a.s., IČ: 24753157, se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16585.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Uložit nastavení
Nastavení souborů cookie