Rozhovor s Janou Jáčovou – Jak vzniklo první české online účetnictví aneb příběh největší české účetní firmy v Česku

Psal se rok 2004 a účetnictví v České republice neznalo svou online podobu. S tou přišla ještě v tomtéž roce zakladatelka firmy UOL Jana Jáčová, která vlastně ani nevěděla, do čeho všeho se pouští, soustředila se pouze na potřeby jejích dosavadních klientů. Dnes stojí za největší účetní firmou v Česku s pobočkami po celé republice a doufá, že v závěru letošního roku společně se svými kolegy pokoří hranici pět tisíc klientů. Zajímá vás příběh sympatické dámy, která se jednoduše nadchla pro účetnictví, nebo si prostě jen chcete rozšířit obzory, pokud jde o tento obor? Vše si můžete přečíst v rozhovoru.

Kdy a jak se zrodila myšlenka vést účetnictví online?

Startovali jsme v roce 2004 s tím, že v tomto roce vůbec žádné online produkty ani webové služby nebyly. Hledali jsme řešení pro našeho prvního klienta – firmu LERCH PODLAHY, s.r.o., která potřebovala mít skladovou evidenci nastavenou tak, aby „do ní viděli“. Do té doby ji měli v sešitě. Takže jsme hledali řešení, aby to nemuseli mít v sešitě a aby do účetnictví viděli jak ze skladu, tak z kanceláře. Nešlo tedy o žádnou sofistikovanou myšlenku přímo vést účetnictví online, podnětem byla potřeba klienta. Našli jsme linuxové účetnictví, v němž jsme vedli účetnictví prvního klienta. Tenkrát byl Linux ještě „v plenkách“, klientovi jsme tak museli dát jiný počítač a hledat tiskárnu, která mu umožňovala tisknout z Linuxu. V roce 2004 to bylo revoluční, ale my jsme se k tomu tak nechovali, vlastně jsme to ani nevěděli. Soustředili jsme se na potřeby klientů, kterých jsme během relativně krátké doby nabrali dalších 20, 30. Na začátku jsme se k naší firmě ani neuměli chovat jako k firmě, řešit marketing. Cítili jsme, že to nepotřebujeme, noví klienti se hodně rekrutovali z doporučení. Toto nám vydrželo až do současné chvíle – 30 % klientů, kteří u nás startují, jsou na doporučení.

Přečíst si článek: https://roklen24.cz/jak-vzniklo-prvni-ceske-online-ucetnictvi-aneb-pribeh-nejvetsi-ucetni-firmy-v-cesku/

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce. Zobrazit více
Nastavení souborů cookie
Přijmout
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Název souboru cookie Aktivní
Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.
Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • výmaz a/nebo přenositelnost,
  • právu vznést námitku proti zpracování,
to vše na e-mail provozovatele gdpr@uol.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je společnost UOL a.s., IČ: 24753157, se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16585.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Uložit nastavení
Nastavení souborů cookie