Světové dění se promítlo v tomto roce i do účetních změn, které se mohou týkat i vás

Dynamické události roku 2022 zahýbaly celou republikou. V průběhu letoška tak nastalo mnoho změn v účetnictví, a to např. v reakci na ceny paliva, potravin či potřebě ekologicky šetrných řešení. Připomeňte si s námi, které novinky patří k těm nejvýraznějším.

Cestovní náhrady za palivo

Cifry na totemech benzinových stanic letos stoupaly do rekordních výšin. Na dynamický vývoj reagovalo několik letošních vyhlášek, aby cestovní náhrady za pracovní výjezdy vlastním autem pokryly reálné ceny paliva. Ta poslední, ze srpna, stanovuje, že pokud vám zaměstnavatel vyplácí náhradu za výdaje spojené s palivem prostřednictvím paušální ceny, dostanete 51,40 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 oproti dřívějším 40,50 Kč. Za litr benzinu s oktanovým číslem 95 jde o 44,50 Kč, což je o 7,4 Kč více, u motorové nafty se jedná o 47,10 Kč (původně 36,10 Kč) a 6 Kč za jednu kilowatthodinu v případě elektroaut. „Kromě ceny stanovené vyhláškou lze také použít prokázání skutečné ceny dle účtenky přímo související s uskutečněnou cestou (tedy nákup v průběhu cesty či bezprostředně před ní). Cena se pak vypočte dle počtu ujetých kilometrů a spotřeby dle technického průkazu vozidla a z účtenky se použije jen skutečná cena pohonné hmoty,“ říká Jana Jáčová, zakladatelka a šéfka účetní firmy UOL Účetnictví.

Světové dění se promítlo v tomto roce i do účetních změn, které se mohou týkat i vás

Přečíst si článek: https://www.kurzy.cz/zpravy/682822-svetove-deni-se-promitlo-v-tomto-roce-i-do-ucetnich-zmen-ktere-se-mohou-tykat-i-vas/

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce. Zobrazit více
Nastavení souborů cookie
Přijmout
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Název souboru cookie Aktivní
Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.
Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • výmaz a/nebo přenositelnost,
  • právu vznést námitku proti zpracování,
to vše na e-mail provozovatele gdpr@uol.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je společnost UOL a.s., IČ: 24753157, se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16585.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@uol.cz.
Uložit nastavení
Nastavení souborů cookie